Trajectòria

Square

Dona Activa és fruit d’una llarga trajectòria professional i d’una sòlida experiència de la seva directora, Sra. MONTSERRAT RAMON I SURIÑA, dedicada a l’àmbit de la formació i l’emprenedoria de la dona.

Els antecedents de l’entitat se situen en el Centre de Formació Ocupacional Joan Peiró, amb vint-i-cinc anys d’història, dedicant-se a la inserció laboral de les dones i al desenvolupament de programes en el marc de polítiques actives d’ocupació.

Així mateix, la directora de DONA ACTIVA ha col·laborat amb diferents entitats de dones emprenedores.

Projectes i programes dels últims anys:

 • ITINERARI D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A DONES PERCEPTORES DE LA RMI (2014-2015): Inserció laboral per a dones perceptores de la Renda Minima d’Inserció. Direcció Gral d’Economia Social del Departament de Treball, Afers Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya i Fons Social Europeu.
 • MUJER, TU DECIDES, TU EMPRENDES (2014-2015): Itinerari de suport i foment de l’emprenedoria de dones  Ministerio de Igualdad, Servicios Sociales y Sanidad y el EEAGRANTS.
 • LA TECNICA TEATRAL COM A EINA DE COACHING (2014): Improvisacions i treball d’escenes. Optimitzar la capacitat d’autonomia personal i professional de dones en situació de major vulnerabilitat. Institut Català de les Dones.
 • ITINERARI D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A DONES PERCEPTORES DE LA RMI (2015-2016): Inserció laboral per a dones perceptores de la Renda Minima Inserció. Direcció Gral d’Economia Social del Departament de Treball, Afers Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya i Fons Social Europeu.
 • OPORTUNITATS PER A DONES EMPRENEDORES (2015-2016): Promoció de l’emprenedoria entre joves en el marc del Programa  de garantia juvenil. Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
 • DONA ACTIVA’T (2016-2017): Integració social i Inserció Laboral per a Dones en risc d’exclusió social. finançat per la Fundació Obra Social  La Caixa. 
 • DONA, FES UN PAS ENDAVANT: Inserció laboral i autocupació per a dones en risc d’exclusió finançat  per l’Institut Català de les Dones.
 • DONA AVANÇA EN EL TEU FUTUR (2017-2018): Integració social i Inserció Laboral per a Dones en risc d’exclusió social. finançat per la Fundació Obra Social La Caixa.
 • GRUPS SOLIDARIS DE MICROCRÈDITS PER A DONES: Amb col.laboració amb la Fundació Servei Solidari i la Diputació de Barcelona.
 • SER EMPRESARIA: PROMOCIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN Y ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES:Membre del grup de treball dirigit per la Fundación Mujeres en el marc del programa SER EMPRESARIA, amb l’objectiu de consolidar empreses creades per dones.
 • GIRA MUJERES: Programa finançat per Coca-Cola que neix del compromís de la multinacional a afavorir el suport econòmic a 5 milions de dones fins al 2020 (5by20) a través de l’autocupació i l’apoderament de dones. 
 • ITINERARI D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A DONES PERCEPTORES DE LA RGC (2017-2018): Inserció laboral  i autocupació per a dones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania. Direcció Gral d’Economia Social del Departament de Treball, Afers Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya.
 • ORGANIZACIÓ I PARTICIPACIÓa actes  en el marc de l’autocupació de Dones en col.laboració amb Ajuntaments i Consells Comarcals del territori català.