Què és “Dona Activa”?

Square

Què és Dona Activa?

L’ASSOCIACIÓ FÒRUM DONA ACTIVA 2010 neix com a entitat dedicada a facilitar, garantir i acompanyar, en el procés d’inserció social i laboral, totes les dones, prenent com a base el seu creixement personal, per ajudar-les a desenvolupar les seves competències professionals amb plenitud i consciència. L’associació els proporciona eines, metodologies i activitats que faran possible l’èxit en el seu desenvolupament. També fomenta l’emprenedoria a través de les microempreses o l’autoocupació.

Quin és el nostre objectiu?

Dona Activa té com a objectius facilitar la incorporació de les dones al mercat laboral i fomentar la igualtat d’oportunitats de les dones en l’àmbit social i laboral mitjançant la formació i la integració. El foment, la promoció i el suport de tot tipus d’iniciatives de reforç de la participació i la presència de la dona dins el món empresarial i social. Crear xarxes d’informació i cooperació entre les entitats que treballen amb les mateixes finalitats.