Teixint complicitats

Square

Què és?

És un programa d’inserció social que treballa l’apoderament, l’orientació i l’acompanyament personalitzat.

Quin objectiu té?

L’objectiu és generar canvis  positius davant les diferents formes d’exclusió social  i facilitar recursos per a  la inserció laboral.

A qui va adreçat?

  • Dones destinatàries de la RGC.
  • Dones amb càrregues familiars.
  • Dones víctimes de violència de gènere.
  • Dones immigrades i nouvingudes.
  • Altres situacions considerades de risc de pobresa i/o exclusió.

Metodologia

  • D’una banda, es realitzen sessions de formació en grup on es treballen aspectes psicosocials i es busca el foment del treball en equip i dels llaços entre les participants per afavorir la seva xarxa social.
  • D’alta banda, es realitzen accions individuals i mentoring.
  • Incorpora l’escenoterapia i la direcció teatral per a identificar els coneixements i els recursos amb els quals compta cada dona per assolir els objectius marcats amb la mentora.

Quan es realitza?

Des de setembre de 2019 fins l’octubre de 2020. 

Ones realitza?

A les instal·lacions de Dona Activa
C/ Guasch, 102-108 Badalona
Metro: L2-Sant Adrià del Besós

+Info i contacte

Telèfon: 93 138 21 67
 
Correu electrònic: info@forumactiva.cat
 
Amb el cofinançament i la col·laboració de: