Dona: Avança en el teu futur

Square

Què és?

És un programad’integració social que treballa l’apoderament, l’orientació i l’acompanyament personalitzat 

Quin objectiu té?

L’objectiu és generar canvis  positius davant les diferents formes d’exclusió social  i facilitar recursos per a  la inserció laboral

A qui va adreçat

  • Dones destinatàries de la RGC. 
  • Dones amb càrregues familiars.
  • Dones víctimes de violència de gènere.
  • Dones immigrades i nouvingudes.
  • Altres situacions considerades de risc de pobresa i/o exclusió.

Metodologia

  • D’una banda, es realitzen sessions de formació en grup on es treballen aspectes psicosocials i es busca el foment del treball en equip i dels llaços entre les participants per afavorir la seva xarxa social.
  • D’alta banda, es realitzen accions individuals de tutorització.
  • Incorpora l’escenoterapia per a identificar els coneixements i els recursos amb els que compta cada dona de tal manera que afavoreixin el seu autoconeixement.
  • S’ofereix treball en alfabetització língüística, càlcul matemàtic bàsic i coneixements generals sobre l’entorn social i natural.

Quan es realitza?

Des setembre de 2017 fins setembre de 2018.

Ones realitza?

A les instal·lacions de Dona Activa
C/ Guasch, 102-108 Badalona
Metro: L2-Sant Adrià del Besós

+Info i contacte

Dona Activa
– Telèfon: 93 138 21 67
– Correu electrònic: info@forumactiva.cat 

Amb el finançament i la col·laboració de: