Confia

Square

Què és?

És un programa que fomenta l’emprenedoria i l’auto-ocupació a través del finançament amb microcrèdits.

Quin objectiu té?

Facilitar el finançament per a la creació de negocis i petites empreses.

A qui va adreçat?

Principalment a dones migrades que vulguin desenvolupar la seva idea de negoci i necessiti finançament per aconseguir consolidar la creació d’aquest.

Metodologia

D’una banda, es realitzen sessions de formació en grup on es treballen aspectes psicosocials i es busca el foment del treball en equip i dels llaços entre les participants.

D’alta banda, es treballa el vessant més empresarial, en què es du a terme el seguiment dels projectes de negoci de forma individual

Es treballen també, a diferents nivells, altres aspectes relacionats amb l’administració burocràtica de l’empresa.

Quan es realitza?

Des genera desembre de 2019.

On es realitza?

A Barcelona, Mataró i Calella

+Info i contacte

Telèfon: 93 138 21 67

Correu electrònic: info@forumactiva.cat

Amb el cofinançament i la col·laboració de: