Trajectòria

Square

L’ associació Dona Activa és fruit de una llarga trajectòria professional de i d’una sòlida experiència de la seva directora, Sra. Montserrat Ramon i Suriñà, dedicada a  l’ àmbit de la formació i la emprenedoria de la dona.

Recepció oficial a les instal·lacions de la Cambra de Comerç a Barcelona
Recepció oficial a les instal·lacions de la Cambra de Comerç a Barcelona.

Els antecedents de l’entitat se situen en el Centre de Formació Ocupacional Joan Peiró, amb vint-i-cinc anys d’història, dedicada a la inserció laboral i al desenvolupament de programes en el marc de polítiques actives d’ocupació, per a diferents col·lectius, però on les dones van ser les destinatàries de moltes de les accions, entre les que podem destacar:

 • Formació per a la inserció
 • Formació contínua
 • Foment i suport a l’emprenedoria, entre els que caldria destacar:
 1. Programes d’Assessorament per a la creació d’empresa, per DONES (en el marc de convocatòries de Foment de l’Igualtat d’Oportunitats)
 2. Accions de formació a l’entorn de l’organització i la gestió empresarial dirigides a les dones
 3. Formació d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats
 4. Accions de formació per a dones amb professions poc representades
 5. 5tineraris d’Orientació i Inserció Professional per a dones en situacions de major vulnerabilitat
Lliurament de premis a la qualitat en la tasca d’inserció laboral, atorgats per la Generalitat de Catalun
Lliurament de premis a la qualitat en la tasca d’inserció laboral, atorgats per la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, la directora de Dona Activa ha col·laborat, de manera habitual entre els anys 1998-2012 i aportant la seva experiència, amb la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM) en les sol·licituds, el desenvolupament i la justificació econòmica de diferents programes relacionats amb l’emprenedoria i l’autoocupació en l’àmbit autonòmic, nacional i internacional.
Alguns exemples són:

  • Empresàries del segle XXI

 

  • Acompanyament a dones empresàries i emprenedores. L’empresa i l’economia amb ulls de dona

 

  • Microcrèdits: una eina de suport a la dona emprenedora

 

  • Consolidació i creixement de pimes

 

  • Emprenedora: posa’t en xarxa

 

  • Emprendre en femení: una oportunitat en temps de crisi

 

  • La mentoria com a instrument de suport a les dones que inicien un negoci

 

  • Xarxa d’emprenedores de Catalunya

 

  • Teixint complicitats amb Algèria

 

 • + emprenedores, + creativitat, + riquesa. Programa d’inserció laboral de dones a través de l’autoocupació i la creació d’empreses

Projectes últims anys:

ITINERARI D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A DONES PERCEPTORES DE LA RMI (2014-2015): Inserció laboral per a dones perceptores de la Renda Minima Inserció. Direcció Gral d’Economia Social del Departament de Treball, Afers Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya.

MUJER, TU DECIDES, TU EMPRENDES: Itinerari de suport i foment de l’emprenedoria de dones  Ministerio de Igualdad, Servicios Sociales y Sanidad y el EEAGRANTS.

LA TECNICA TEATRAL COM A EINA DE COACHING (2014): Improvisacions i treball d’escenes”. Optimitzar la capacitat d’autonomia personal i professional de dones en situació de major vulnerabilitat.

ITINERARI D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A DONES PERCEPTORES DE LA RMI (2015-2016): Inserció laboral per a dones perceptores de la Renda Minima Inserció. Direcció Gral d’Economia Social del Departament de Treball, Afers Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya.

OPORTUNITATS PER A DONES EMPRENEDORES (2015-2016): Promoció de l’emprenedoria entre joves en el marc del Programa  de garantia juvenil. Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

DONA ACTIVA’T (2016-2017): Integració social i Inserció Laboral per a Dones en risc d’exclusió social. finançat per la Fundació Obra Social  La Caixa. 

DONA, FES UN PAS ENDAVANT: Inserció laboral i autocupació per a dones en risc d’exclusió finançat  per l’Institut Català de les Dones.

DONA AVANÇA EN EL TEU FUTUR (2017-2018): Integració social i Inserció Laboral per a Dones en risc d’exclusió social. finançat per la Fundació Obra Social  La Caixa.

GRUPS SOLIDARIS DE MICROCREDITS PER A DONES: Amb col.laboració amb la Fundació Servei Solidari i la Diputació de Barcelona.

SER EMPRESARIA: Col·laboració com a entitat sòcia de Fundació Dones en la creació de grups de treball amb l’objectiu de consolidar empreses creades per dones.

GIRA MUJERES: Programa finançat per Coca-Cola que neix del compromís de la multinacional a afavorir el suport econòmic a 5 milions de dones fins al 2020 (5by20) a través de l’autocupació i l’apoderament de dones. 

ITINERARI D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A DONES PERCEPTORES DE LA RGC (2017-2018): Inserció laboral  i autocupació per a dones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania. Direcció Gral d’Economia Social del Departament de Treball, Afers Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya.

ESCENOTERAPIA: Aplicat a la integració social i laboral de Dones en risc d’exclusió, impartit  per la professora  Sra  . Eva de Quadras.

ORGANIZACIÓ I PARTICIPACIÓ a actes  en el marc de l’autocupació de Dones en col.laboració amb Ajuntaments i Consells Comarcals del territori català.