Trajectòria

Square

This post is also available in: caCatalà esSpanish

L’ associació Dona Activa és fruit de una llarga trajectòria professional de i d’una sòlida experiència de la seva directora, Sra. Montserrat Ramon i Suriñà, dedicada a  l’ àmbit de la formació i la emprenedoria de la dona.

Recepció oficial a les instal·lacions de la Cambra de Comerç a Barcelona
Recepció oficial a les instal·lacions de la Cambra de Comerç a Barcelona.

Els antecedents de l’entitat se situen en el Centre de Formació Ocupacional Joan Peiró, amb vint-i-cinc anys d’història, dedicada a la inserció laboral i al desenvolupament de programes en el marc de polítiques actives d’ocupació, per a diferents col·lectius, però on les dones van ser les destinatàries de moltes de les accions, entre les que podem destacar:

 • Formació per a la inserció
 • Formació contínua
 • Foment i suport a l’emprenedoria, entre els que caldria destacar:
 1. Programes d’Assessorament per a la creació d’empresa, per DONES (en el marc de convocatòries de Foment de l’Igualtat d’Oportunitats)
 2. Accions de formació a l’entorn de l’organització i la gestió empresarial dirigides a les dones
 3. Formació d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats
 4. Accions de formació per a dones amb professions poc representades
 5. 5tineraris d’Orientació i Inserció Professional per a dones en situacions de major vulnerabilitat
Lliurament de premis a la qualitat en la tasca d’inserció laboral, atorgats per la Generalitat de Catalun
Lliurament de premis a la qualitat en la tasca d’inserció laboral, atorgats per la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, la directora de Dona Activa ha col·laborat, de manera habitual entre els anys 1998-2012 i aportant la seva experiència, amb la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM) en les sol·licituds, el desenvolupament i la justificació econòmica de diferents programes relacionats amb l’emprenedoria i l’autoocupació en l’àmbit autonòmic, nacional i internacional.
Alguns exemples són:

 • Empresàries del segle XXI
 • Acompanyament a dones empresàries i emprenedores. L’empresa i l’economia amb ulls de dona
 • Microcrèdits: una eina de suport a la dona emprenedora
 • Consolidació i creixement de pimes
 • Emprenedora: posa’t en xarxa
 • Emprendre en femení: una oportunitat en temps de crisi
 • La mentoria com a instrument de suport a les dones que inicien un negoci
 • Xarxa d’emprenedores de Catalunya
 • Teixint complicitats amb Algèria
 • + emprenedores, + creativitat, + riquesa. Programa d’inserció laboral de dones a través de l’autoocupació i la creació d’empreses

This post is also available in: caCatalà esSpanish