Serveis per les empreses

Square

 

  • Descripció de llocs de treball.Grup
  • Valoració de llocs de treball tenint en compte la perspectiva de gènere i els aspectes retributius.
  • Estudis de clima laboral en el marc de l’aplicació de mesures de conciliació i coresponsabilitat home-dona.
  • Elaboració de protocols per combatre l’assetjament sexual
  • En l’àmbit de la prevenció de riscos, elaboració de protocols per a la detecció de dones amb possibilitat d’haver patit algun tipus de maltractament per raó de gènere.