Serveis per administració pública

Square

Estudis jurídics comparatius sobre l’aplicació de lleis referents a la dona.

POIN 2012Disseny de protocols per a l’abordatge de l’assetjament sexual en el lloc de treball

Un dels nostres trets diferencials és la capacitat de fer xarxa i potenciar el treball en xarxa (neetworking) per promoure el coneixement i accedir a la informació. En aquesta línia durem a terme periòdicament trobades, sota diferents formats, amb persones expertes i representants de la política i del govern.
Espai de reflexió i punt de trobada amb d’altres entitats relacionades amb l’objectiu d’intercanviar i ampliar coneixements.