Podem fer-ho, ho aconseguirem

Square

 

Convocatòria de Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió

 

És un projecteque treballa l’ apoderament, l’orientació i l’acompanyament, a traves d’accions individuals, grupals i de mentoring i que incorpora  l’escenoterapia i la direcció teatral per a identificar els coneixements i recursos de cada persona per aconseguir els objectius  marcats.

L’objectiués generar  canvis positius davant les diferents formes d’exclusió social  i facilitar recursos per a  la inserció laboral

El programa està adreçat a

  • Dones destinatàries de la RGC
  • Dones amb càrregues familiars
  • Dones víctimes de violència de gènere
  • Dones immigrades i nouvingudes
  • Altres situacions considerades de risc de pobresa i exclusió

Es basa en:

  • Accions individuals:Tutories i acompanyament realitzat per la Mentora
  • Accions grupals: execució de Mòduls  de Formació  en competències bàsiques
  • Tastets professionals
  • Metodologia innovadoraper a identificar els coneixements i recursos de cada persona per aconseguir els objectius  marcats, a traves de l’escenoterapia i la direcció teatral.