Programa de mesures actives d’inserció per a dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania

Square

El projecte és un recorregut  de diferents accions que ofereix orientació i formació per a la inserció laboral.

L’objectiu és incrementar el grau  d’ ocupabilitat  i la inserció laboral de les dones destinatàries de la renda mínima
d’inserció. Així doncs, el col·lectiu prioritari a qui s’adreça el programa són les dones destinatàries de la RGC.

Des d’aquest dispositiu , les dones defineixen i executen el seu projecte professional amb la finalitat de millorar la s
eva ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competències professionals.

Es posa a la seva  disposició un ampli ventall d’accions:

  • Acciona individuals ( Tutories i acompanyament)per a la definició del seu projecte professional. 
  • Accions  grupals, ( execució de Moduls  de Formació  per a la inserció  i el desenvolupament de competències professionals.
  • Practiques a empreses.
  • Apliquem una metodologia innovadora per a identificar els coneixements i recursos de cada persona per aconseguir els objectiusmarcats, a traves de l’escenoterapia i la direcció teatral.