PROGRAMA DE MESURES ACTIVES 
D’ INSERCIÓ PER A DONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

Square

El Projecte és un recorregut  de diferents  accions que ofereix orientació i formació per a la inserció laboral. Des d’aquest itinerari, les dones defineixen i executen el seu projecte professional amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competències professionals.

Es posa a la seva  disposició un ampli ventall d’accions:

Objectiu: Incrementar el grau  d’ ocupabilitat  i la inserció laboral de les dones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

Acciona individuals à Tutories i acompanyament per a la definició del seu projecte professional.
 
 Accions  grupals à realització dels diferents Mòduls de Formació  per a la inserció  i el desenvolupament de competències professionals
 
Practiques a empreses.
 

CONTINGUT DELS MODULS: