Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania

Square

Què és?

El Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania, és un projectebasat en un recorregut  de diferents  accions que ofereix orientació i formació per a la inserció laboral.
 

Quin objectiu té?

L’objectiués incrementar el grau d’ ocupabilitat  i la inserció laboral de les  persones participants.
 
A qui va adreçat?
 
El col·lectiu prioritari a qui s’adreça el programa és la població femenina, és a dir, a dones perceptores de la RGC.
 

Metodologia

Es treballa mitjançat dos tipus d’accions:

– Individuals (entrevistes i tutories d’orientació i assessorament).
– Grupals (en grups reduits, ès treballen de manera teòrico pràctica el desenvolupament de competències personals i professionals).
 
Quan es realitza?
El periode d’execucció del programa està comprès entre novembre de 2017 i desembre de 2018. Es pot accedir al programa en qualsevol moment d’aquest periode fins a complimentar places.
 

On es realitza?

A les instal·lacions de Dona Activa
C/ Guasch, 102-108 Badalona
Metro: L2-Sant Adrià del Besós
 

+ Informació i contacte

Telèfon: 93 138 21 67
Correu electrònic: info@forumactiva.cat
 

Amb el cofinançament de: