MARMI

Square

El Project

És un recorregut de diferents accions que ofereix orien- tació i formació per a la inserció laboral. Des d’aquest dispositiu, les dones defineixen i executen el seu projecte professional amb la finalitat de millorarla seva ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competències professionals.Es posa a la seva disposició un ampli ventall d’accions: 

Accions individuals

Tutories i acompanyament per a la definició del seuprojecte professional

 • Entrevista inicial
 • Tutories de seguiment 
 • Diagnòstic
 • Tutoria final

Accions grupals

Execució de Mòduls de Formació per a la inserció i el desenvolupament de competències professionals

 • Context laboral
 • Identificació i competències base i transversals
 •  Motivacions i interessos
 • Mercat de treball i ocupacions
 • Canals de recerca de feina
 • Eines de recerca de feina
 • Procés de selecció
 • Autoocupació
 • Formació en competències transversals
 • Formació en noves tecnologies

Objectiu

Incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció la- boral de les dones destinatàries de la renda mínima d’inserció.