Dona: avança en el teu futur

Square

El Projecte

Durant l’any 2017-2018, gràcies a l’ajut econòmic de la Fundació la Caixa, la FVB, conjuntament amb Dona Activa, col·labora en el projecte “Avança en el teu futur” de la convocatòria “Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social 2017”, en el marc del Programa d’Ajusté a Projectes d’Iniciatives Socials.
El projecte està orientat a la inserció social de dones en risc d’exclusió residents en Badalona.