Confia

Square

    

 

És un programade foment de l’emprenedoriai l’auto-ocupacióa través del finançament amb microcrèdits que faciliten la creació d’un negoci.

Es realitzen sessions de formació quinzenals en grup i tutories individuals de seguiment, on s’ofereix orientació assessorament i seguiment de la idea de negoci.

Adreçat a qualsevol dona que vulgui desenvolupar la seva idea de negoci i necessiti finançament per aconseguir consolidar la creació d’aquest.